Siz de İyilik Ailemizin Bir Parçası Olmak İster Misiniz? 0262 343 42 73

Vakfın Amacı ve Kapsamı

VAKFIN AMACI:

Fakrı zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,

Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

 

VAKFIN KAPSAMI:

Fakrı zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişileri kapsamaktadır.