Siz de İyilik Ailemizin Bir Parçası Olmak İster Misiniz? 0262 343 42 73

Sosyal Yardımlar

GIDA YARDIMLARI

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla  yapılan yardımlardır.

Yardım talebinde bulunan kişinin ikameti Başiskele ilçesi sınırları içeresinde olması ve ikamet etmesi gerekmektedir.
 - Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre değerlendirilmektedir.
 - Yardım talebi hane bazlı değerlendirilmekte olup hanede kişi başına düşen gelir,  net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde, yardım talebi vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

YAKACAK YARDIMLARI

2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

BARINMA YARDIMLARI

Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardım programı sayesinde evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda hayatını idame ettiren vatandaşlarımız sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamına kavuşmaktadır.

EĞİTİM YARDIMLARI

Eğitim Materyali Yardımları;

 - İhtiyaç sahibi hanelerin kitap dışındaki kırtasiye, önlük, ayakkabı gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan yardımlardır.

 - Bu yardım programı 2013 yılı Şubat ayına kadar her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan SYD Vakıflarına kaynak aktarılması şeklinde yürütülmekteydi.

 - 2013 yılı Şubat ayından itibaren Vakıfların periyodik payları artırılmış olup, yardım programı, ekstra kaynak aktarımı yapılmaksızın yürütülmektedir.

 

DİĞER YARDIMLAR

Periyodik yardım talepleri dışındaki afet yardımlarında (sel, yangın, deprem vb.) yapılan yardımlardır.