Siz de İyilik Ailemizin Bir Parçası Olmak İster Misiniz? 0262 343 42 73

Düzenli Merkezi Yardımlar

2022 YAŞLI ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI

 • Müracaat’ ta bulunan vatandaşın son evliliğinden eşi ile resmi evli iken, eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.
 • 2022 sayılı yaşlı ya da engelli aylığından faydalanması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Müracaatçının sosyal güvenlik kurumuna tabi olması ve bu kurumlardan maaş alması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Müracaatçının yaşamış olduğu hanede ki kişilerin sosyal güvencesi olması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.
 • EVEK yardımı kabul edilen vatandaşların hanesinde bulunan kişiler SGK’lı bir işe girmesi neticesinde genel müdürlük tarafından yardımları durdurulmakta olup. SGK lı çalışan işi bırakması halinde yardımları genel müdürlük tarafından tekrar aktif hale getirilmektedir.

ÖKSÜZ YETİM ÇOCUĞU YARDIMI (ÖYÇ)

 • Baba veya annesinin vefat etmiş olması ve 18 yaşından küçük bekâr olması gerekmektedir.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından sosyal ekonomik destekten (SED) faydalanması bu yardımı almasına engel teşkil etmektedir.
 • Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması gerekmektedir.
 • Diğer kurum ve kuruluşludan yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlar alması bu yardımı almasına engel teşkil etmektedir.
 • Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olması bu yardımı almasına engel teşkil etmektedir.
 • Aile ve sosyal politikalardan evde bakım aylığından faydalanması bu yardımı almasına engel teşkil etmektedir.
 • 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması bu yardımı almasına engel teşkil etmektedir.
 • Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

MUHTAÇ ASKER AYLIĞI YARDIMI (MAAY)

 • Asker silahaltında vatani görevine başlamış olmalıdır.
 • Asker aylığı yardımına;  asker evli ise eşi, bekâr ise annesi- annesi yok ise babasının başvurusu alınır.
 • Asker evli ise eşinin, bekâr ise anne ya da babasının ikisinin de sağlık güvencesi bulunmamalıdır.
 • Asker evli ise, eşinin evde bakım aylığı alması yardım müracatı için engel teşkil etmektedir
 • Asker bekâr ise annesinin eşi vefat etmiş kadınlar yardımı ya da evde bakım aylığı alması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir
 • Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir  net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI (MAÇY)

 • Babası asker olan 18 yaşını doldurmamış bekâr çocuklar için oluşturulmuş yardım programıdır.
 • Asker çocuğu yardım programına sadece askerin eşi başvuru yapabilir.
 • Asker çocuğu programından faydalanacak bireyin sosyal güvencesi bulunmamalıdır.
 • Asker çocuğu aylığı alınacak çocuğun aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanması MAÇY yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Diğer kurum ve kuruluşlardan babası asker olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanması MAÇY yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Asker çocuğu ve asker eşinin evde bakım aylığı yardımından faydalanması MAÇY müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Asker çocuğunun 2022 engelli aylıklarından faydalanması MAÇY müracaatı için engel teşkil etmektedir.
 • Asker çocuğunun kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, çocuğun ve asker eşinin aynı hanede ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Asker eşinin muhtaç asker ailesi yardımından faydalanması ve şartlarını taşıması gerekmektedir.
 • Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi
  faydalanır. Bu yardım programından askerin annesi veya babası faydalanamaz. Sadece asker eşi faydalanabilir.
 • Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir (net asgari ücretin 1/3 ünün)  altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

ŞARTLI YARDIMLAR

 • Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) müracaatı anne adına alınmalıdır. Eşler boşandı ise vasilik belgesi istenerek vasi adına müracaat alınır.
 • Müracaat esnasında başvuru formu, anne ve çocuklarına ait kimlik fotokopileri teslim alınacaktır.
 • Müracaatçının yaşamış olduğu hanede ki kişilerin sosyal güvencesi olması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir. Ancak istihdam listesinde olup yardımı kabul edildi durumda olanların işe girmeleri neticesinde yardımları 2 yıl süre ile devam edecektir.
 • Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.
 • Yatılı eğitim gören ve açık öğretim öğrencileri ŞEY yardımından faydalanamamaktadır
 • ŞEY eğitim yardımı alan öğrencilerin okul devamsızlık oranı iki ay toplamında   % 20 oranını geçmemelidir
 • ŞSY sağlık yardımı alan öğrencilerin sağlık muayene döneminde aile hekimlerine sağlık kontrollerini yaptırması gerekmektedir.
 • Gebelik yardımı müracaatları gebeliğin her safhasında gebelik raporu ile birlikte müracaat edebilir.
 • Gebelik doğum ile sonuçlandığında müracaatçının doğum raporu ve yeni doğan çocuk ile ilgili kimlik fotokopisini vakfımıza getirmesi gerekmektedir. Vakıf tarafından doğum raporu sisteme işlenerek lohusa işlemi başlatılacaktır.
 • Lohusalık şartlı gebelik yardımının bir alt yardım programıdır. Şartlı gebelikten faydalanan bireyin doğum sonrası (canlı ya da ölü olduğuna bakılmaksızın) en fazla 2 ay olmak üzere ödenmektedir. İlgili dönem sağlık takipleri yapılmak kaydıyla ödeme yapılmaktadır.
 • Sağlık yardımı tamamlanan ve eğitime başlayan çocuklar için fayda sahibi tarafından eğitim formu doldurması gerekmektedir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESPİTİ

 • 01.01.2012 tarihi itibari ile Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de ikamet eden sağlık güvencesi olmayan vatandaşın 5510 sayılı kanun uyarınca genel sağlık sigortası yaptırması zorunludur.
 • Öncelikle sağlık güvencesi sorgulanıp provizyonu 4-a kısmi süreli çalışanlar, 60- g, 60 -c1 olanların GSS başvurusu alınmakta olup bunun dışında kalanların GSS başvurusu geçersizdir.  Provizyon sorgulamasının 2 nüsha çıktısı alınıp 1 nüshası kişiye elden teslim edilip diğer nüshası kişinin kendi el yazısı ile’ bir nüshayı elden teslim aldım’ yazısı yazması gerekmektedir.
 • Gelir tespiti hesaplaması aile bazlı yapılmaktadır. Aile; eş, anne, baba, bekâr çocuktan ibarettir.
 • Ailede kişi başına düşen gelir (01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında)
    G0=Kişi başına düşen gelir  0 TL– 1.192,49 TL ise (primi devlet tarafından ödenir.
    G1=Kişi başına düşen gelir 1.192 TL  üzeri ise bireyin kendisi 107,33 TL prim öder.
 • İkamet tezkereli olanların genel sağlık sigortasına başvurusu geçersizdir.
 • 18 yaşından küçük 4a kısmi süreli çalışan kişiler için GSS başvurusu reşit olmaması nedeni ile başvuru anne ya da babasının üzerinden yapılıp GSS başvuru ekranına konu ile ilgili açıklama yazılması gerekmektedir.” Ancak 23.04.2014 tarihinden sonrası 18 yaş altı kısmi süreli çalışmalar için GSS yaptırılması zorunluluğu kalkmıştır.
 • Gelir tespiti itirazları kişiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmakta olup 15 günü aşan durumlarda itirazı geçersizdir.
 • Gelir tespiti itirazlarında değerlendirme yapılırken şahsın itirazı yaptığı andaki durumu değil, itiraza konu olan GSS başvurusunun sonuçlandığı zamandaki durumu değerlendirilecek olup şahsa itirazının sonucu ile ilgili yazı yazılması gerekmektedir.
 • GSS itirazlarında bir önceki GSS başvurusunda hane yakını olarak gözükmekte olduğu halde itiraz süresinde gelmesine rağmen sitem şahsın GSS başvurusunun kendi adına olmadığından itiraz olarak eklenmesine müsaade etmektedir.  Bu tür durumlarda yeni başvuru olarak eklenip GSS açıklama kısmına durum hakkında gerekli not yazılması gerekmektedir. 
 • Gelir tespiti başvurusu g0 ve g1 olarak sonuçlanan kişiler SGK’lı bir işe girmediği ya da bir yakının üzerinden sağlıktan yararlanmadığı durumunda GSS başvurusu her yıl yenilenmesi gerekmektedir. 
 • GSS başvurusunda başvuru alındı belgesi alınıp ilgili bölümden kesilip kişiye elden verilir.
 • Çocuğunun sağlık güvencesinden yararlanmak  isteyen  kişiler GSS müracaatı G-0 olması halinde herhangi bir işlem yapılmadan yararlanacaklardır, ancak G-1 olarak sonuçlanan kişiler kişi başında düşen gelir brüt asgari ücretin altında kalması halinde yararlanmaktadır.